Rouwverwerking

De tijd die nodig is om te helen, weer te mogen leven en alle gevoelens te doorvoelen, is voor elk mens uniek. Immers, elke band is uniek.

Hoe het begon

Het verlies van iemand waar je veel van houdt, is een gevoel en een ervaring die je wereld op zijn kop zet. Ik heb in levende lijve ervaren hoe het voelt, op verschillende wijze.

De tijd die nodig is om te helen, weer te mogen leven en alle gevoelens te doorvoelen, is voor elk mens uniek. Immers, elke band is uniek.

Hoe ik de dood van mijn zusje in 2007 en mijn vader in 2008 heb ervaren, is weer heel anders dan hoe mijn moeder of broer en zus het hebben ervaren, of vrienden of collega’s.

Ik heb op mijn eigen manier geleerd om weer opnieuw te leren leven. Leven zonder schuld en ook mag ik voelen dat ik mag leven. Ook mogen er nog tranen zijn, het gemis blijft. Hoe meer ik leerde om mijn liefde voor hen te omarmen en daarmee ook het verdriet te omarmen, hoe meer ik hun liefde voor mij weer voelde.

Als ervaringsdeskundige op dit gebied en als energetisch therapeut, ondersteun en begeleid ik mensen om het verdriet te helen, alle aspecten van het rouwproces komen voorbij en stap voor stap voel je je eigen levensenergie weer stromen.

Vanaf het moment dat je het bericht krijgt, gebeurt er veel met je. Van schok, naar ongeloof, of bij een ziekbed een rust dat diegene niet meer hoeft te vechten, er komen heel veel gevoelens voorbij. Omdat er geregeld moet worden, krijgen deze gevoelens vaak niet genoeg ruimte en leven we naar het laatste afscheid toe.

Een laatste blik, aai of knuffel, woorden, deze momenten zijn heel intens. Na de uitvaart, het laatste afscheid, de muziek, de woorden en dan is het echt voorbij. De koffietafel, de condoleance, allemaal mensen om je heen die met je meeleven en ook hun eigen verdriet hebben. Het vraagt veel van je en uitgeput ga je weer naar huis.

De eerste tijd voelt nog vaak als verdooft, en langzamerhand komen er veel “eerste keren..”, de eerste verjaardag zonder…., de eerste feestdagen zonder…., de eerste vakantie zonder….. En de gebeurtenissen in je leven zonder zoals een diploma uitreiking, je eerste huis, de geboorte van kinderen, een nieuwe baan of studie, bij deze gebeurtenissen komen ze voorbij in je gedachte en in je hart.

Rouwen is afscheid nemen, loslaten en de diepe liefde voelen die je voor de ander had en nog steeds hebt.
In mijn eigen rouwproces heb ik veel steun gehad aan energetische behandelingen. Wanneer de emoties intens waren en ik niet wist hoe ik ze kon uiten, hielpen deze behandelingen mij om hier doorheen te komen. Geholpen door mijn vader en mijn zusje, voelde ik moed, kracht en liefde om mezelf de ruimte te gunnen en mocht ik weer genieten. En niet alleen verdriet, ook boosheid, teleurstelling, schuld en angst kwamen voorbij. Door deze gevoelens te uiten, kwam er ruimte. Ik ging van “overleven” naar “leven”.

Door te helen kon ik hen weer voelen. Bij mij persoonlijk voel ik dan heel intens liefde in mijn hart, of zag ik een vlinder of hoorde ik in de supermarkt een lied op de radio van de favoriete artiest van mijn vader of zusje. Of als ik mij zorgen maakte hoorde ik hun stem die tegen mij zei :” het komt goed Mara/Meisje”.  En deze boodschappen geven mij dan weer moed en energie om verder te gaan en ook het vertrouwen dat zij nog altijd deel uitmaken van mijn leven, alleen nu op een andere manier.

Ik begeleid en ondersteun je in dit proces vanuit ervaring en in liefde en respect voor jou.
Ik help je om je gevoelens meer ruimte te geven en om je hart weer te helen, zodat jij weer kan leven.

Liefs

Tamara

Het verlies van iemand waar je veel van houdt, is een gevoel en een ervaring die je wereld op zijn kop zet.

Contact

Contact

Holistisch Energetisch Therapeut en ervaren levencoach |
Beroepsopleiding Holistisch Energetisch Therapeut

Jij mag er met al je gevoelens helemaal zijn.

Zonder oordeel, met respect en integriteit wordt jij gezien en (aan)geraakt vanuit zuivere universele liefde.

Jij mag Liefdevol “Zijn”

Contact

Holistisch Energetisch Therapeut en ervaren levencoach |
Beroepsopleiding Holistisch Energetisch Therapeut

Jij mag er met al je gevoelens helemaal zijn.

Zonder oordeel, met respect en integriteit wordt jij gezien en (aan)geraakt vanuit zuivere universele liefde.

Jij mag Liefdevol “Zijn”

Contact

Holistisch Energetisch Therapeut en ervaren levencoach |
Beroepsopleiding Holistisch Energetisch Therapeut

Jij mag er met al je gevoelens helemaal zijn.

Zonder oordeel, met respect en integriteit wordt jij gezien en (aan)geraakt vanuit zuivere universele liefde.

Jij mag Liefdevol “Zijn”

Contact

Holistisch Energetisch Therapeut en ervaren levencoach |
Beroepsopleiding Holistisch Energetisch Therapeut

Jij mag er met al je gevoelens helemaal zijn.

Zonder oordeel, met respect en integriteit wordt jij gezien en (aan)geraakt vanuit zuivere universele liefde.

Jij mag Liefdevol “Zijn”

Contact

Holistisch Energetisch Therapeut en ervaren levencoach |
Beroepsopleiding Holistisch Energetisch Therapeut

Jij mag er met al je gevoelens helemaal zijn.

Zonder oordeel, met respect en integriteit wordt jij gezien en (aan)geraakt vanuit zuivere universele liefde.

Jij mag Liefdevol “Zijn”